Hva er fysioterapi ?
Fysioterapi er en egen vitenskap med en mer enn 100-årig historie, knyttet til det medisinske fagfeltet. Sentralt i faget står bevegelse og tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Fysioterapi innebærer forebygging, undersøkelse og behandling som omfatter blant annet manuelle teknikker og øvelser.

Fysioterapeuten har kunnskap om muskel- og skjelettplager, i tillegg til nevrologiske skader/sykdommer, systemiske sykdommer (som blant annet reumatisme), hjertesykdommer, lungesykdommer og livsstilsykdommer. Autorisasjon for fysioterapeuter oppnås etter fire års høyskoleutdanning (bachelorgrad og turnustjeneste). Les mer om fysioterapi på:
                                 
                              www.fysio.no
                                               www.fysioterapeuten.no

 -