Hva er manuellterapi ?
Manuellterapi er et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg til vanlige fysioterapeutisk metoder benytter manuellterapeuter også mer spesifikke leddmobiliseringsteknikker, deriblant manipulasjonsbehandling.

Manuellterapeutene kan ta imot pasienter uten legehenvisning og kan sykmelde i inntil 12 uker. De kan også henvise til spesialist, til radiologiske undersøkelser og til fysioterapi. Manuellterapeuter har til sammen minst 6 års universitet/høgskoleutdanning.

Les mer om manuellterapi på:
www.manuellterapi.no
www.ifompt.org

 -

_