Våre priser følger en takstplakat som er fastsatt av det offentlige. Du betaler en egenandel og resten dekkes av HELFO. Egenandel er for tiden:

Manuellterapi:
Kr 388,- for første konsultasjon (dobbeltime).
Kr 276,- - kr 286,- pr konsultasjon videre.

Fysioterapi:
Kr 170,- til kr 250,- avhengig av tidsbruk og type behandling.

Egenandelene justeres årlig, vanligvis fra 1. juli.


 


Sist oppdatert: 22.06.2018

 -

_