Alle våre terapeuter har avtale med HELFO (trygderefusjon) og du betaler egenandeler opp til frikort 2. Våre priser følger en takstplakat som er fastsatt av det offentlige. Du betaler en egenandel og resten dekkes av HELFO. Egenandel er avhengig av tidsbruk, videreutdanning og utstyr.

Manuellterapi:
Første konsultasjon/ny undersøkelse: kr 350-450
Behandling/oppfølgingstime: kr 220-350

Fysioterapi:
Kr 170-300 avhengig av tidsbruk og type behandling. Fysioterapeuten tilbyr også trykkbølgebehandling til et pristillegg (dette er ikke dekket av HELFO og går ikke på egenandelskort 2).

Egenandelene og frikorttaket justeres årlig.

Sist oppdatert: 29.09.2020

 -

_